C++ Penjumalah, Perkalian | Int Pilih

//lh3.googleusercontent.com/-K5UKWzgJhmU/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAACdI/CN3nwiBZsGE/s512-c/photo.jpg
November 24, 2016
     ini hampir sama pada program sebelumnya yaitu penjumalah dan perkaian, bedanay disini anda diberi pilahan ketika anda memilih satu maka akan melakukan instruksi penjumlahan dan apabila anda memilih 2 maka melakukan instruksi perkalian.

#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main()
{
    int pilih;
    cout<<"Pilih Program yang ingin dijalankan [1/2]=";
    cin>>pilih;

    if (pilih==1)
    {
        int a,b,c,jumlah;
        cout<<"Masukkan Nilai Pertama =";
        cin>>a;
        cout<<endl;
        cout<<"Masukkan Nilai Kedua = ";
        cin>>b;
        cout<<endl;

        c=a+b;

        cout<<"Jumlah = "<<c<<endl;

    }
    else if (pilih==2)
    {
        int d,e,f,hasil;
        cout<<"Masukkan Nilai Pertama =";
        cin>>d;
        cout<<endl;
        cout<<"Masukkan Nilai Kedua = ";
        cin>>e;
        cout<<endl;

        f=d*e;

        cout<<"Jumlah = "<<f<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"Input Salah";
    }
    return 0;
}


Related Post

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

closed